Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter hur du kan utöva dina rättigheter avseende dataskydd. Denna integritetspolicy riktar sig till våra affärspartners och leverantörer, jobbsökande och samt besökare på webbplatsen.

Leverantörer och affärspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta för att administrera vår relation med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse administrera våra relationer med leverantörer och affärspartners. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Jobbsökande

Vi behandlar dina kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter som du som du lämnar till oss i samband med i samband med att du skickar en ansökan till oss. Vi gör detta för att hantera din ansökan. Den rättsliga grunden för denna behandling är ingående av anställningsavtal. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål sparas under pågående rekryteringsprocess. Om du blir anställd hos oss sparas dina personuppgifter under pågående anställning.

Vilka rättigheter har jag?
Du har ett flertal rättigheter avseende dataskydd. Nedan beskriver vi vilka rättigheter du har och hur du kan göra dessa gällande.

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få vissa uppgifter borttagna.
  • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
  • Rätt att återkalla samtycke – en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
  • Rätt att lämna klagomål – en rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk.

Hur använder du dina rättigheter?
Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ska du vända dig till Datainspektionen.

Vem är personuppgiftsansvarig?
ProCell AB, org. nr 556278-2705, med adress Björklundsgatan 7, 584 22 LINKÖPING är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy
Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats.

Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor kring denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på Procell AB eller på tel +46-13-230570.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24

ProCell.
Björklundsgatan 7
584 22
Linköping, Sverige

013-23 05 70

procell light logo

ProCell i Linköping AB grundades 1986 och har funnits i Linköping sedan start.
Våra lokaler idag kännetecknas idag av renlighet, logisk och lättjobbad layout med bra flöde, ljus och trivsam arbetsmiljö med bra personalutrymmen.