Miljö & Kvalitet

"Vi ska leverera produkter och tjänster som uppfyller kundens samtliga krav och vi ska säkerställa att kraven är förstådda."

All personal är välutbildad för sina arbetsuppgifter och har de resurser som gör att vi kan leva upp till ovanstående policy.
Vi för en ständig dialog med våra kunder och kan därför alltid lova att kunden får det han önskar.

Alla produkter genomgår de kontroller som krävs för att kunden ska få den kvaliten som önskas och att priset blir det rätta.
ProCell är certifierat av Svensk certifiering enligt SS-EN ISO 13485, SS-EN ISO 9001 samt SS-EN ISO 14001 och arbetar helt efter dessa principer.

ISO9001
ISO14000
ISO13485

Miljöpolicy

» All personal är medveten om miljöns betydelse
» Vi är alltid lyhörda för kundens krav

Verksamhetspolicy

ProCell`s strävan är att framstå som ett företag som erbjuder sin kvalitetsmedvetenhet och kompetens inom skärande bearbetning, till kund, redan i utvecklingsstadiet av produkter.

Hos ProCell är varje medarbetare viktig. Genom att utbilda, utveckla och informera personalen skapas en öppen attityd som främjar trivsel, goda arbetsförhållanden och den enskildes utveckling.

Som naturlig del i all verksamhet ska ledningen:
- Verka för uthållig utveckling och kretsloppstänkande
- Verka för minskad miljöbelastning i det dagliga arbetet och därmed bidra till ren och hälsosam miljö
- Verka för ständig förbättring i förebyggande hälso-, miljö- och kvalitetsarbete
- Verka för att legala- och kundkrav uppmärksammas och uppfylls
- Bibehålla uppnådd kunskap och kompetens
- Utvärdering av ledningssystemets lämplighet och effektivitet

Linköping i okt 2017

Tomas Nilsson, VD

ProCell.
Björklundsgatan 7
584 22
Linköping, Sverige

013-23 05 70

procell light logo

ProCell i Linköping AB grundades 1986 och har funnits i Linköping sedan start.
Våra lokaler idag kännetecknas idag av renlighet, logisk och lättjobbad layout med bra flöde, ljus och trivsam arbetsmiljö med bra personalutrymmen.